Wielkość tekstu

Środowisko, Rolnictwo, Bezpieczeństwo

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w dniach:  
15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych wnoszą opłaty bez wezwania, dokonując wpłaty w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy bądź u inkasenta (sołtysa).

Wpłat można dokonywać również częściowo np.: co miesiąc ale wtedy tylko w kasie Urzędu Gminy bądź przelewem na rachunek bankowy.

Nazwa odbiorcy – Urząd Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno

Nazwa banku – Bank Spółdzielczy w Sierakowicach oddz. Sulęczyno

41 8324 0001 0041 1981 2000 0010

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  1. Właściciele domków letniskowych – opłata ryczałtowa roczna

1 domek letniskowy – odpady segregowane

184,00 zł

1 domek letniskowy – odpady niesegregowane

276,00 zł

 

  1. Właściciele nieruchomości stale zamieszkałych – opłata miesięczna

Wielkość gospodarstwa domowego

Odpady segregowane

Odpady niesegregowane

1 - osobowe

15,00 zł

22,50 zł

2 - osobowe

23,00 zł

34,50 zł

3 - osobowe

33,00 zł

49,50 zł

4 - osobowe

37,00 zł

55,50 zł

5 - osobowe

41,00 zł

61,50 zł

6 - osobowe

45,00 zł

67,50 zł

7 i więcej - osobowe

49,00 zł

73,50 zł