Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

  XX Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno

  Zapraszam na XX sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 05 września 2016 roku ( tj.poniedziałek )   o godz.11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno

   Porządek obrad:                                      
  1.Sprawy regulaminowe:

     a)otwarcie XX sesji Rady Gminy,
     b)przedstawienie porządku obrad XX sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian,
     c)zatwierdzenie protokołu z obrad XIX sesji VII Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29 czerwca 2016 roku.
         
  2.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

  3.Sprawozdanie z prac Wójta Gminy, m.in. zarządzenia Wójta Gminy Sulęczyno od dnia 06 czerwca 2016 roku i umowy zawarte z firmami od dnia 02 czerwca 2016 roku.

  4.Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie",
     b) zmieniająca uchwałę Nr IX/78/2015 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Sulęczyno, gmina Sulęczyno,
     c) współdziałania z Powiatem Kartuskim, Powiatem Gdańskim i Gminą Żukowo w zakresie wspólnej realizacji zadania: „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników i stanu technicznego sieci dróg Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi 1930G w miejscowości Sulmin oraz przebudowę drogi 1912G w  miejscowościach Sulęczyno i Kistowo”,
    d) udzielenia Powiatowi Kartuskiemu z budżetu Gminy Sulęczyno pomocy finansowej na realizację zadania  pn. „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników i stanu technicznego sieci dróg Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi 1930G w miejscowości Sulmin oraz przebudowę drogi 1912G w miejscowościach Sulęczyno i Kistowo”,
     e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2016 – 2025,                                                                                           
     f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2016.

  5.Interpelacje i wolne wnioski.                                                                                                                           

  Przewodniczący Rady Gminy  
  Kazimierz GLINIECKI

  Czytany 12341 razy