Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

Aktualności (327)

Głęboko poruszeni i zasmuceni śmierciąŚ.P. Pawła AdamowiczaPrezydenta Miasta GdańskŁączymy się w żalu z Rodziną, Przyjaciółmi i Pracownikami Urzędu Miasta Gdańsk. W imieniu Samorządu i Mieszkańców Gminy Sulęczyno Wójt Gminy Sulęczyno          Przewodniczący Rady Gminy Bernard Grucza                       Kazimierz Gliniecki    
UWAGAOd 1 stycznia 2019 roku zmiana w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Cyfryzacja i nowe technologie dostępne dzięki rozbudowie sieci światłowodowych zmieniają świat i pozwalają mieszkańcom korzystać z ultraszybkiego i stabilnego Internetu.Szybki Internet jest przepustką do nieograniczonych możliwości dostępu do informacji, rozrywki, narzędzi komunikacji oraz różnego rodzaju aplikacji, które zmieniają sposób funkcjonowania we współczesnym świecie.
 Informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2018 roku (poniedziałek) - SYLWESTER Urząd Gminy Sulęczyno będzie czynny do godziny 13:00.     
Akcja społeczna "ZAPROŚ KOMINIARZA!" pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowej Izby Kominiarzy       
ZAPROSZENIE na obrady IV sesji VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 roku (tj.czwartek) o godz.15-tej w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno  
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA   Szanowni Państwo Mieszkańcy i Przyjaciele Gminy Sulęczyno!!!   Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą z sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach życzymy Państwu zadowolenia i wielu sukcesów z podjętych wyzwań oraz dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności – Szczęść Boże! Wójt Bernard Grucza  wraz z pracownikami Urzędu Gminy  Przewodniczący Rady GminyKazimierz Gliniecki wraz  Radnymi    
GAZETKA GMINNA Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Gazetki Gminnej „Nowinë z Gminë Sëlëczëno”.   W skrócie najważniejsze tematy tego numeru to: - Inwestycje zakończone w ostatnim czasie - Ostatnia sesja kadencji 2014 – 2018 - Wyniki wyborów samorządowych 2018 - Sesja inauguracyjna kadencji 2018 – 2023 - Informacja dot. gospodarki odpadami - Jubileusze małżeńskie oraz 102 – lata mieszkanki naszej gminy - Opis najważniejszych wydarzeń ostatniego czasu.   Gazetkę w wersji papierowej pojawi się lada dzień a w wersji elektronicznej można ją obejrzeć pod poniższym linkiem : GAZETKA GMINNA  
 102 urodziny mieszkanki Gminy Sulęczyno W piątek 7 grudnia 2018 roku swoje sto drugie urodziny obchodziła Pani Anna Drywa, mieszkanka wsi Żakowo, leżącej na terenie Gminy Sulęczyno. Pani Anna Drywa jest także najstarszą mieszkanką Powiatu Kartuskiego. Zacna jubilatkę w tym tak ważnym dla niej dniu odwiedzili: Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza, Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno Kazimierz Gliniecki, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Bogumiła Paszylk oraz Pani Justyna Cichosz reprezentująca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie. Jubilatka od przybyłych gości otrzymała pamiątkowy dyplom, bukiet kwiatów, okolicznościowy upominek oraz życzenia zdrowia oraz kolejnych jubileuszy. By uczcić tak ważny dla jubilatki dzień Ks. Piotr Stoltman – Wikariusz Parafii pw. Świętej Trójcy w Sulęczynie odprawił z tej okazji Mszę Świętą w intencji jubilatki w  której wzięła udział także najbliższa rodzina.   
 Informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) - WIGILIA  Urząd Gminy Sulęczyno będzie nieczynny.     
  Gmina Sulęczyno zrealizowała projekt pn. „Aktywne Mściszewice”. Zagospodarowany został fragment parku edukacyjno - rekreacyjnego w miejscowości Mściszewice (plac przy Zespole Szkół). Zamontowano 3 zespolone urządzenia siłowni zewnętrznej - surfer i twister na pylonie, biegacz i orbiterek na pylonie, drążek pojedynczy.
PIERWSZA SESJA RADY GMINY KADENCJI ….. We wtorek 20 listopada 2018 roku budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Sulęczyno VIII kadencji. W której udział wzięli nowo wybrani radni, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, sołtysi oraz zaproszeni goście. Wszyscy radni a także Wójt złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenia potwierdzające ich wybór. Wybrano także Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy a także składy poszczególnych komisji.
Zapraszam na II sesję VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 29 listopada 2018 roku (tj. czwartek) o godz.13.30 w lokalu remizy OSP w Sulęczynie.
Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad powiatów objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Słupsku II – Komisarz Wyborczy  z w o ł u j e  pierwszą sesję VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno na dzień 20 listopada 2018 roku (tj.wtorek) na godz.11.00, która odbędzie się w remizie OSP w Sulęczynie  z następującym porządkiem obrad:
Starostwo Powiatowe w Kartuzach zaprasza osoby, które ukończyły 65 lat, są zameldowane na terenie powiatu kartuskiego i nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom oraz są leczone z powodu chorób układu oddechowego z grupy J40-J47 (m.in. przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa) do korzystania z bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom.  
Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) zawiadamiam o terminie polowań zbiorowych na terenie Gminy Sulęczyno:
Wójt Gminy Sulęczyno informuje, o udzieleniu przez Pana Dariusza Drelicha – Wojewody Pomorskiego w dniu 28 maja 2018r. zgodnie z umową 71/2018/NPRC, dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (książek niebędących podręcznikami) w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Kwota dotacji na dofinansowanie zakupu książek wyniesie nie więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania, tj. 16 400,00zł. Dotacja powyższa została przekazana z przeznaczeniem na realizację zadania w niżej wymienionych szkołach: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Mściszewicach w wysokości 3 000,00zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Borku Kamiennym w wysokości 2 480,00zł, Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny PS. „INKA” w Podjazach w wysokości 2 480,00zł, Szkoła Podstawowa w Węsiorach w wysokości 2 480,00zł, Szkoła Podstawowa im. Antoniego Abrahama w Sulęczynie w wysokości 6 000,00zł.
W dniu dzisiejszym (16.10.2018 r.) została podpisana umowa z firmą: Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Dzienisz z Borzestowskiej Huty na wykonanie zadania wykonania zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa zespołu szkolno – przedszkolnego wraz z infrastrukturą w m. Mściszewice – Etap II”. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na dzień 21 stycznia 2019 r. Wartość robót budowlanych będących przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi łącznie z podatkiem VAT: 900.458,22 zł   ZAKRES ROBÓT II ETAPU OBEJMOWAĆ BĘDZIE M. IN. : - wykonanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej do nowego budynku; - wykonanie części wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w nowym budynku; - rozebranie w części pokrycia dachu podlegającego wymianie; - wykonanie przesklepień, nadproży, wykonanie konstrukcji dachu nad nowym budynkiem; - wykonanie nowego pokrycia dachu, opierzeń i obróbek blacharskich; - wykonanie docieplenia połaci dachowej nad nową częścią budynku; - montaż stolarki drzwiowej i okiennej oraz naświetli dachowych, - wykonanie docieplenia ścian styropianem, z wykonaniem warstwy zbrojącej „pod klej”; - wykonanie podkładów betonowych pod posadzki z betonu; - rozbiórka istniejących kominów nad starą częścią budynku wraz z osadzeniem kominków systemowych wentylacyjnych; - remont komina nad istniejącą kotłownią.          
Zapraszam na  XLVI sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 18 października 2018 roku (tj.czwartek) o godz.10.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie   Porządek obrasd 1.Sprawy regulaminowe:   a)otwarcie XLVI sesji Rady Gminy,    b)przedstawienie porządku obrad sesji Rady Gminy,   c)protokół z obrad XLV sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 27 września 2018 roku – podpisany bez  zmian. 2.Sprawozdanie Wójta Gminy - podsumowanie VII kadencji.     3.Podjęcie uchwał w sprawie: a) przystąpienie do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno w zakresie ujawniania obszarów z udokumentowanymi złożami kopalin, b) zmiany uchwały Nr XL/314/2018 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 24 kwietnia 2018 roku o przystąpieniu do  sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno dla dz. Nr 138/1,       138/2, 146/2, 147/3 148 położonych w obrębie ewidencyjnym Sulęczyno, części dz. nr 71/22 położonej w  obrębie ewidencyjnym Żakowo, gmina Sulęczyno, dz. Nr 75/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Bukowa       Góra oraz dz. Nr 134/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha,c) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno  fragmentu obrębu geodezyjnego Mściszewice w części dotyczącej terenu działek nr 45/35, 45/36, 45/37, 45/38,d) o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno dla dz. nr 138/1, 138/2, 146/2, 147/3, 148 położonych w obrębie ewidencyjnym Sulęczyno, części dz. nr  71/22 położonej w obrębie ewidencyjnym Żakowo, gmina Sulęczyno, e) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęczyno fragmentu obrębu geodezyjnego Podjazy w części dotyczącej terenu działek nr 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5,  51/6, 51/7, 51/8, 51/9, 51/10, 51/11, 51/12, 51/13, 51/14, 51/15,f) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sulęczyno,g) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2018 – 2028,h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2018 rok. 4.Interpelacje i wolne wnioski. Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz GLINIECKI
Warsztat edukacyjny połączony ze spacerem przyrodniczym do rezerwatu przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie"
Stowarzyszenie Eko--Inicjatywa wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na warsztat edukacyjny połączony ze spacerem przyrodniczym do rezerwatu przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie
Wójt Gminy Sulęczyno informuje o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Gazetki Gminnej „Nowinë z Gminë Sëlëczëno”
W skrócie najważniejsze tematy tego numeru to: - Inwestycje realizowane w Gminie Sulęczyno w latach 2014 – 2018 - Informacja dot. kąpieliska gminnego – wyciąg z planu zagospodarowania przestrzennego - Wybory samorządowe
ZAPROSZENIE NA WARSZTATY ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SULĘCZYNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Fundacja Garaż Historii w Pępowie we współpracy z Urzędem Gminy w Sulęczynie zaprasza na warsztaty w ramach projektu pn. „Od nas zależy…”, który finansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
ZAPRASZAM na XLV sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 27 września 2018 roku (tj. czwartek) o godz.1530w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie   
13 września 2018r. w Urzędzie Gminy Sulęczyno odbyło się uroczyste przekazanie strażakom ochotnikom z terenu gminy Sulęczyno wyposażenia i sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Przekazania sprzętu jednostkom OSP dokonał Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza, Komendant Gminny ZOSP w Sulęczynie – Andrzej Roda, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach – Romuald Pituła, OSP Kistowo otrzymało: Zestawu ratownictwa medycznego PSP – R1 – 1 kpl (skład wyposażenia zgodny z najnowszymi „Zasadami organizacji ratownictwa medycznego w KSRG” z lipca 2013 r.) w skład którego wchodzi: torba ratownicza PSP R1, zestaw szyn Kramera, deska ortopedyczna. Sprzęt przekazany OSP Mściszewice: Zestaw ratownictwa technicznego – 1 kpl w skład którego wchodzi: Rozpieracz ramieniowy, SP555, nożyce hydrauliczne S312, rozpieracz kolumnowy R412, agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO ( Agregat hydrauliczny P630SG Turbo), wąż hydrauliczny przedłużający 2 x 10 m, piła ratownicza do szyb klejonych WSC-1, nóż do pasów bezpieczeństwa (urządzenie wielofunkcyjne 5w1 ResQRench USA), zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera – 2 szt, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów (wspornik progowy LRS – C – 1 kpl oraz schodek z klinem do stabilizacji LSS – 2 kpl), mata narzędziowa /plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi. Zakupiony sprzęt umożliwi jednostkom OSP sprawne udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB - Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 54.945,00 zł, a wkład własny pochodzący ze środków budżetu gminy to kwota 555,00 zł.      
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Program ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.   Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej: https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze   Program będzie realizowany w latach 2018-2029, a łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł.   Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego. Wysokość dofinansowania wahać się będzie od 30 do 90 proc. dotacji kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.     Beneficjentami są osoby fizyczne: posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 Programu. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku. które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.     Terminy i sposób składania wniosków Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.   Kontakt: telefon: 58 743 18 20 telefon: 58 743 18 21 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    W sposób warsztatowy przedstawiony zostanie sposób aplikowania do programu w tym rejestracja, określenie wielkości możliwego do uzyskania dofinansowania oraz proces wypełniania wniosku o dofinansowanie. Krajowy Program „Czyste Powietrze” skierowane jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. W ramach programu będzie możliwe uzyskanie dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (węgiel, drewno itp.) na nowoczesne źródła ciepła. Dofinansowany będzie zakup źródeł zasilanych: - z miejskiej sieci ciepłowniczej (węzły ciepła), - gazem ziemnym lub LPG, - olejem opałowym, - elektrycznością (w tym pompy ciepła), - biomasą, - węglem. W przypadku źródeł zasilanych paliwami stałymi konieczne jest spełnienie przez źródło normy ekoprojekt (ecodesign). Źródła gazowe i olejowe muszą wykazać się klasą efektywności minimum A, z kolei pompy ciepła minimum klasą A+. Montaż wyżej wymienionych źródeł może być również dofinansowany w obiektach nowobudowanych tj. nie oddanych jeszcze do użytku. Oprócz montażu źródeł ciepła w ramach Programu możliwe będzie również pozyskanie dofinansowania na szerokie działania termomodernizacyjne w obiekcie jednorodzinnym w tym na: - docieplenie ścian, stropów, dachów i podłóg, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u., - montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, - przyłącza do zakupionych źródeł ciepła (ciepłownicze, gazowe, elektryczne), - montaż instalacji solarnych (kolektory słoneczne i fotowoltaika). Wysokość dofinansowania zależna będzie od poziomu dochodów na członka gospodarstwa domowego i będzie wynosiła od 30% do nawet 90%. W ramach potrzeby można będzie również skorzystać z preferencyjnej pożyczki na sfinansowanie pozostałych kosztów kwalifikowanych zadania. W przypadku montażu instalacji solarnych dofinasowanie udzielane jest jedynie w formie pożyczki. Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, nabór rozpocznie się w połowie września 2018r. W razie szczegółowych pytań informacji udzielają pracownicy WFOŚiGW w Gdańsku: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 58-743-18-00.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych  i plakatów wszystkich  komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku         Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j.Dz. U. z 2018 roku, poz.754 z późn. zm.1) podaje się do publicznej wiadomości, że na obszarze gminy Sulęczyno Wójt Gminy wyznaczył miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów: - tablice informacyjne w sołectwach na terenie gminy, - wszystkie inne obiekty po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości.                                                                 Wójt Gminy                                                                        /-/Bernard GRUCZA     1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku, poz.1000 i poz.1349                                
Strona 1 z 8