Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

  "Program mikrofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorców spoza Trójmiasta"

  Podstawowym celem projektu „Program mikrofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorców spoza Trójmiasta” jest zwiększenie dostępności do finansowania zewnętrznego dla przedsiębiorstw spoza Trójmiasta; w szczególności podmiotów które nie są w stanie uzyskać kapitału do budowania lub rozwoju swojej działalności ze źródeł komercyjnych.

  Maksymalna kwota pożyczki udzielonej na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy wynosi 150 000,00 zł. Maksymalny udział pożyczki w wartości finansowanej inwestycji będzie wynosił 90%, co oznacza, że Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wniesienia co najmniej 10% wkładu własnego w dane przedsięwzięcie

  Oprocentowanie pożyczek jest stałe przez cały okres spłaty i wynosi tylko 1% w skali roku (w ramach pomocy de minimis).
  Ze środków z pożyczki przedsiębiorcy będą mogli sfinansować w szczególności wydatki inwestycyjne w ramach tzw. „startu w biznesie” lub na etapie rozwijania firmy.

  Całkowita wartość projektu wynosi 15 000 000,00 zł. Pożyczki będą udzielane do wyczerpania środków, nie później jednak niż do końca roku 2016r.

  Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

  Zapraszamy również do kontaktu z naszymi regionalnymi doradcami klienta

  http://www.pfp.gda.pl/kontakt.html

  Czytany 11368 razy

  Bieżące prace władz samorzadowych

  (Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
  Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
  Uchwały Rady w roku 2014