Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

Artykuły filtrowane wg daty: październik 2016

W związku z prośbą Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach o rozpropagowanie filmu edukacyjnego pt.: ,,Afrykański Pomór Świń – zasady ochrony świń przed chorobą”, uprzejmie informujemy, iż powyższy film jest dostępny na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=F-MMSD7CCC4&feature=emshare  oraz na stronie internetowej Instytutu: http://www.piwet.pulawy.pl  w zakładce ,, Afrykański pomór świń".

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  1. 1.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień:

CPV 60.10.00.00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego,

CPV 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Zakres usługi: transport uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Sulęczyno oraz wyjazdy wycieczkowe.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.)oraz Uchwały nr X/76/2011 Rady Gminy Sulęczyno  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

poniedziałek, 24 październik 2016 11:16

100 Lecie OSP Sulęczyno

piątek, 07 październik 2016 09:10

Oświata w gminie Sulęczyno

 

 

Źródło: Kurier Kaszubski, z dn. 04.10.2016 r., str. 15

 

piątek, 07 październik 2016 09:07

Dzień Seniora

 

Źródło: Kurier Kaszubski, z dn. 04.10.2016 r., str. 15

piątek, 07 październik 2016 09:04

Artykuł

 

 

Źródło: Kurier Kaszubski, z dn. 04.10.2016 r., str. 15

W dniu 5 października 2016 r. podpisana została umowa dotycząca dofinansowania z budżetu województwa pomorskiego zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 IVECO Eurocargo ML150E28W  dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie w kwocie 45.450,00 zł.