Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

    Informuję, że wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: fedb8-7d9f2-00202, złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.03.02..01-IZ.01-22-001/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, uzyskał pozytywną ocenę formalną za spełnienie kryteriów formalnych dopuszczalności i został przekazany do etapu oceny merytorycznej.

    Czytany 11364 razy