Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

  Informuję, że wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: fedb8-7d9f2-00202, złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.03.02..01-IZ.01-22-001/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, uzyskał pozytywną ocenę formalną za spełnienie kryteriów formalnych dopuszczalności i został przekazany do etapu oceny merytorycznej.

  Czytany 10948 razy

  Bieżące prace władz samorzadowych

  (Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
  Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
  Uchwały Rady w roku 2014