Wielkość tekstu

Kultura, Sport i Turystyka

   

   

  Usuwanie wyrobów zawierających azbest
  z terenu województwa pomorskiego

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  
  ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” (edycja 2017).

  W związku z powyższym Gmina Sulęczyno zamierza przystąpić do konkursu, w ramach którego osoby zainteresowane mogą uzyskać pomoc finansową w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwieniaodpadów zawierających azbest (m.in. eternit).

  Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Sulęczyno, pokój nr 3, w terminie do 31 marca 2017roku.

  Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 58 685 63 94.
  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej:www.wfos.gdansk.pl.

  Do wniosku należy dołączyć:

  -       dokumentację fotograficzną obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest,

  -       ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

  -       pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z Starostwa Powiatowego
  w Kartuzach.

  Czytany 17816 razy