Wielkość tekstu

Jednostki i Organizacje

(OŚWIATA GOK GOPS OSP itp.)

  XV Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno

  Zapraszam na XV sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 30 grudnia 2015 roku (tj. środa) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.

   

  Porządek obrad:
                                            
  1.Sprawy regulaminowe:

     a)otwarcie XV sesji Rady Gminy,
     b)przedstawienie porządku obrad XV sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian.

  2.Sprawozdanie Wójta Gminy Sulęczyno, w tym: informacja dotycząca realizacji art.37 ust.8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od dnia 20 grudnia 2014 roku do dnia 21 grudnia 2015 roku.

  3.Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sulęczyno na lata 2015-2030,
  b) przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sulęczyno na lata 2015-2020,
  c) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Podjazy, gmina Sulęczyno w części dotyczącej terenu działki nr 63/7,
  d) udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego,
  e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2016-2025,
  f) uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2016.                                                                                           
     
  4.Interpelacje i wolne wnioski.

   


  Przewodniczący Rady Gminy
  Kazimierz GLINIECKI

  Czytany 12296 razy
  Więcej w tej kategorii:« ...31.12.2015 r. »