Wielkość tekstu

Strona główna

XXXII sesja Rady Gminy Sulęczyno
Z a p r a s z a m na XXXII sesję VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 01 sierpnia 2014 roku ( tj.piątek ) o godz.1100w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno z następującym porządkiem:

1. Sprawy regulaminowe:
  • a) otwarcie XXXII sesji Rady Gminy,
  • b) przedstawienie porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian,
  • c) zatwierdzenie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 20 czerwca
  • 2014 roku.
Projekt: „Kaszuby w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Sulęczyno”

Ogłoszenie o rekrutacji - Informacja wstępna

Gmina Sulęczyno zaprasza do udziału w projekcie pn. „Kaszuby w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Sulęczyno” realizowanym w ramach działania 8.3.

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Sulęczyno zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej.

Cel ten będzie realizowany poprzez zapewnienie dostępu do internetu określonej grupie 30 gospodarstw domowych przez okres realizacji projektu oraz bezpośrednio po jego zakończeniu przez okres 5 lat.

Ogłoszenie o rekrutacji - Całość dokumentu:

LINK

XII Międzynarodowy

 

Festiwal Akordeonowy

 

Dzień I– 27 lipca 2014 r., niedziela, godz. 19:00

 

Kościół Św. Trójcy w Sulęczynie

 

 

Dzień II– 31 lipca 2014 r., czwartek, godz. 19:00

 

Restauracja „MARASKA” w Sulęczynie

 

 

Dzień III– 2 sierpnia 2014 r., sobota, godz. 19:00

 

Amfiteatr przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie

 

Więcej informacji na oficjalnej stronie festiwalu:
  www.akordeony.net

Odnowa i rozwój wsi – VI nabór wniosków

Odnowa i rozwój wsi – VI nabór wniosków ogłoszony

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby ogłosiła nabór wniosków na działanie: „Odnowa i rozwój wsi” dla projektów z zakresu „Stworzenia szlaku parków rekreacyjno – naukowych” dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Konkurs realizowany jest w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej.

W terminie od 28 lipca do 11 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA - KARTA DUŻEJ RODZINY


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie informuje,
że w dniu 16 czerwca 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755).

Jak wzmocnić społeczność gminną

Jak wzmocnić społeczność gminną ...Termin spotkania 22 maja 2014,
godzina 12.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno
Informacja w linku poniżej (PDF)
Program spotkania

XXXI sesja VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno

XXXI sesja VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno

2014.06.13
 Zapraszam na XXXI sesję VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 20 czerwca 2014 roku ( tj.piątek ) o godz.1100  w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno z następującym porządkiem:    

1.Sprawy regulaminowe:

  • a) otwarcie XXXI sesji Rady Gminy,
  • b) przedstawienie porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian,
  • c) zatwierdzenie protokołu z obrad XXX sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 31 marca 2014 roku.
Małe projekty – ostatni nabór wniosków

Małe projekty – ostatni nabór wniosków

2014.06.02

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby ogłasza IX nabór wniosków w ramach działania „małe projekty” dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Konkurs realizowany jest w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej.

Od 6 do 23 czerwca 2014 r. osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, samorządy gminne oraz inne podmioty posiadające osobowość prawną mogą składać wnioski o uzyskanie dofinansowania.

Europejski Tydzień Sportu - 2014

Europejski Tydzień Sportu w gminie Sulęczyno

2014.06.06

XXX sesja VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno

XXX sesja VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno

2014.06.09
Porządek obrad sesji:

1.Sprawy regulaminowe:

  • a)otwarcie XXX sesji Rady Gminy,
  • b)przedstawienie porządku obrad XXX sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian,
  • c)zatwierdzenie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 31 marca 2014 roku.

Archiwum artykułów

Gościmy

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.

Najważniejsze wydarzenia 2014 roku

Bieżące prace władz samorzadowych

(Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
Uchwały Rady w roku 2014