Wielkość tekstu

Strona główna

środa, 26 październik 2016 15:16

W związku z prośbą Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach o rozpropagowanie filmu edukacyjnego pt.: ,,Afrykański Pomór Świń – zasady ochrony świń przed chorobą”, uprzejmie informujemy, iż powyższy film jest dostępny na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=F-MMSD7CCC4&feature=emshare  oraz na stronie internetowej Instytutu: http://www.piwet.pulawy.pl  w zakładce ,, Afrykański pomór świń".

środa, 26 październik 2016 14:50

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  1. 1.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień:

CPV 60.10.00.00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego,

CPV 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Zakres usługi: transport uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Sulęczyno oraz wyjazdy wycieczkowe.

poniedziałek, 24 październik 2016 14:41

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.)oraz Uchwały nr X/76/2011 Rady Gminy Sulęczyno  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

poniedziałek, 24 październik 2016 11:16

piątek, 07 październik 2016 09:10

 

 

Źródło: Kurier Kaszubski, z dn. 04.10.2016 r., str. 15

 

piątek, 07 październik 2016 09:07

 

Źródło: Kurier Kaszubski, z dn. 04.10.2016 r., str. 15

piątek, 07 październik 2016 09:04

 

 

Źródło: Kurier Kaszubski, z dn. 04.10.2016 r., str. 15

czwartek, 06 październik 2016 09:14

W dniu 5 października 2016 r. podpisana została umowa dotycząca dofinansowania z budżetu województwa pomorskiego zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 IVECO Eurocargo ML150E28W  dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie w kwocie 45.450,00 zł.

 

wtorek, 27 wrzesień 2016 14:48

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Numer ogłoszenia: F.2613.1.2016

Data opublikowania ogłoszenia: 27.09.2016 r.

Przedmiot: sprzedaż używanego samochodu pożarniczego IVECO, typ: 59-12 Turbo Daily E2 6.0t.

Tryb sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony (licytacja)

Kryteria oceny ofert: najwyższa osiągnięta cena (najwyższa oferta ustna złożona przy ostatnim postąpieniu)

Sprzedający:

Gmina Sulęczyno

ul. Kaszubska 26

83-320 Sulęczyno

tel.: 58 685 63 63

faks: 58 686 63 98

adres strony internetowej: www.suleczyno.pl

adres Biuletynu Informacji Publicznej: www.suleczyno.biuletyn.net

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 13.10.2016 r. (czwartek) o godz. 11:00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulęczyno, 83-320 Sulęczyno, ul. Kaszubska 26.

poniedziałek, 26 wrzesień 2016 09:07

Nieodpłatne porady w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii udzielać będzie Pan Sebastian Rolbiecki  w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie, ul. Zielona droga 1  w następujących  dniach:

- 28.09.2016 r. - w godz. 8.00 - 15.00

- 09.11.2016 r. - w godz. 8.00 - 15.00

- 07.12.2016 r. - w godz. 8.00 - 15.00

Gościmy

Odwiedza nas 4031 gości oraz 0 użytkowników.

Najważniejsze wydarzenia 2014 roku

Bieżące prace władz samorzadowych

(Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
Uchwały Rady w roku 2014