Wielkość tekstu

Strona główna

piątek, 24 marzec 2017 14:34

Informacja o akcji PIT w 2017 r.


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach przypomina o możliwości złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną m. in. przez aplikację
e- Deklaracje (http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje). Do wysłania najpopularniejszych formularzy (PIT- 37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39) nie jest
potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny. Dane autoryzujące to kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za 2015 r. Można też w formie
elektronicznej złożyć zeznanie podatkowe wspólnie z małżonkiem bez dodatkowych formalności, tj. bez wymogu składania pełnomocnictwa. Również korektę zeznania można złożyć w formie elektronicznej.
W siedzibie Urzędu Skarbowego w Kartuzach, na sali obsługi Klienta udostępniono stanowisko komputerowe do samodzielnego wysyłania deklaracji drogą
elektroniczną.
Ponadto na Portalu Podatkowym wszyscy zainteresowani znajdą m. in. aktualne formularze czy też mogą na tej stronie skorzystać z usługi PFR
tzw. wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego.
Dodatkowo między 15 marca a 18 kwietnia 2017 r. składanie rocznych PIT-ów jest maksymalnie uproszczone. Wystarczy złożyć on-line wniosek PIT-WZ, a urząd
skarbowy sam przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiada.
Emeryci i renciści mogą przekazać 1 % dla OPP na nowym formularzu PIT-OP, bez konieczności wypełniania odrębnego zeznania. Więcej informacji na Portalu
Podatkowym Ministerstwa Finansów.

piątek, 24 marzec 2017 12:15
XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno

 Zapraszam na XXVIII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 31 marca 2017 roku (tj.piątek) o godz.1000w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie

  

środa, 08 marzec 2017 15:07

OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ WNIOSKI ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SULĘCZYNO
W 2017 R. 

piątek, 03 marzec 2017 13:03

Zapraszam na XXVII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 09 marca 2017 roku (tj.czwartek) o odz.1000w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie

  

piątek, 03 marzec 2017 10:02

czwartek, 02 marzec 2017 08:51
Informacja o utworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach informuje, iż 1 marca 2017 roku w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej, zostanie utworzona Krajowa Administracja Skarbowa.

środa, 22 luty 2017 15:03

Wójt Gminy Sulęczyno

działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11  ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1817) oraz Uchwały  Nr XXIII/183/2016 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 16  listopada 2016  roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

czwartek, 16 luty 2017 14:59

wycinka

Właściciele prywatnych posesji od 1 stycznia 2017 r. są zwolnieni z uzyskania w Urzędzie Gminy zgody na wycinkę drzew i krzewów,

wtorek, 14 luty 2017 08:09

 

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu województwa pomorskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  
ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” (edycja 2017).

W związku z powyższym Gmina Sulęczyno zamierza przystąpić do konkursu, w ramach którego osoby zainteresowane mogą uzyskać pomoc finansową w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwieniaodpadów zawierających azbest (m.in. eternit).

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Sulęczyno, pokój nr 3, w terminie do 31 marca 2017roku.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 58 685 63 94.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej:www.wfos.gdansk.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

-       dokumentację fotograficzną obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest,

-       ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

-       pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z Starostwa Powiatowego
w Kartuzach.

Gościmy

Odwiedza nas 4962 gości oraz 0 użytkowników.

Najważniejsze wydarzenia 2014 roku

Bieżące prace władz samorzadowych

(Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
Uchwały Rady w roku 2014