Wielkość tekstu
Artykuły filtrowane wg daty: luty 2019
sobota, 16 luty 2019 09:03

Koncepcja kąpieliska ...

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTOWANEGO KAPIELISKA GMINNEGO PRZY JEZ. WEGORZYNO W SULĘCZYNIE

 

Projektowany teren jest zlokalizowany w obrębie miejscowości Sulęczyno, gmina Sulęczyno, na działkach nr 381, 3181/16 przy jez. Węgorzyno.
Teren projektowy jest obecnie niezagospodarowany, porośnięty lasem, w części północnej występuje młodnik. Przez teren przebiega nieutwardzona droga leśna. Teren graniczy od wschodu z drogą gminną na działce nr 178/3. Na sąsiedniej działce 3181/13 występuje przystań kajakowa.
Jako podstawowe funkcje dla obszaru opracowania uznano szeroko rozumianą rekreację i wypoczynek dla mieszkańców gminy oraz turystów – poprzez zaprojektowanie kąpieliska gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wójt Gminy Sulęczyno działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11  ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 450) oraz Uchwały  Nr II/14//2018 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29  listopada 2018  roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) 

piątek, 08 luty 2019 14:21

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 2 stycznia 2019 r., w związku ze zmianą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w powiecie kartuskim działać będą 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Od nowego roku z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego skorzystać będzie mogło znacznie więcej osób, poszerza się katalog osób uprawnionych. 

wtorek, 05 luty 2019 13:48

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIU DRÓG

Plan (zasady) zimowego utrzymania przejezdności dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 na terenie GMINY SULĘCZYNO 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Sulęczyno w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sulęczyno

piątek, 01 luty 2019 14:56

ZEBRANIA WIEJSKIE - 2019

 

OGŁOSZENIE 

WÓJT GMINY SULĘCZYNO informuje, iż zebrania wiejskie na terenie gminy Sulęczyno odbędą się w następujących terminach:

DATA
ZEBRANIA  
 GODZINA SOŁECTWO  MIEJSCE ZEBRANIA  


2 lutego 2019 r.
(sobota)

18:00WĘSIORY   szkoła podstawowa 

3 lutego 2019 r.
(niedziela) 
16:00SULĘCZYNO  remiza OSP 

4 lutego 2019 r.
(poniedziałek)
18:00BOREK szkoła podstawowa

5 lutego 2019 r.
(wtorek)
18:00KISTOWOremiza OSP

6 lutego 2019 r.
(środa)
18:00SUCHAmieszkanie sołtysa 

7 lutego 2019 r.
(czwartek)
18:00ZDUNOWICE Chata Baryła

8 lutego 2019 r.
(piątek)
18:00PODJAZY szkoła podstawowa 

9 lutego 2019 r.
(sobota)
18:00ŻAKOWOsala posiedzeń Urzędu Gminy


10 lutego 2019 r.
(niedziela) 

 16:00MŚCISZEWICE zespół szkół 

 

W sołectwach: Borek, Kistowo, Sucha, Zdunowice, Podjazy, Żakowo, Mściszewice nastąpi wybór sołtysa i rady sołeckiej.

WÓJT GMINY
Bernard GRUCZA