Wielkość tekstu

Aktualności (231)

XXXI sesja VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno

2014.06.13
 Zapraszam na XXXI sesję VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 20 czerwca 2014 roku ( tj.piątek ) o godz.1100  w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno z następującym porządkiem:    

1.Sprawy regulaminowe:

  • a) otwarcie XXXI sesji Rady Gminy,
  • b) przedstawienie porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian,
  • c) zatwierdzenie protokołu z obrad XXX sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 31 marca 2014 roku.

Małe projekty – ostatni nabór wniosków

2014.06.02

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby ogłasza IX nabór wniosków w ramach działania „małe projekty” dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Konkurs realizowany jest w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej.

Od 6 do 23 czerwca 2014 r. osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, samorządy gminne oraz inne podmioty posiadające osobowość prawną mogą składać wnioski o uzyskanie dofinansowania.

Europejski Tydzień Sportu w gminie Sulęczyno

2014.06.06

XXX sesja VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno

2014.06.09
Porządek obrad sesji:

1.Sprawy regulaminowe:

  • a)otwarcie XXX sesji Rady Gminy,
  • b)przedstawienie porządku obrad XXX sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian,
  • c)zatwierdzenie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 31 marca 2014 roku.

 

 

 

 

 

 --------------------------------------

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych:
na  2017 rok.PDF Zabudowania zamieszkałe i niezamieszkałe


PDF Działki letniskowe


--------------------------------------
Wzory deklaracji:
 
PDF
 
 
 
 
 
--------------------------------------
Zagospodarowanie i zbieranie odpadów komunalnych:
 
PDF
 
 
 
 
--------------------------------------
Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
 
PDF
 
 
 
--------------------------------------
Osiągniete poziomy recyklingu:
 
PDF
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
 
PDF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zmiany zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sulęczyno od 1 kwietnia 2014 roku.2

Urząd Gminy Sulęczyno informuje, iż w dniu 12 lutego 2014 r. Rada Gminy Sulęczyno podjęła uchwałę nr XXVI/246/2014 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęczyno (Dz. U. Woj. Pom. z 4 marca 2014r. poz. 979) w której dokonała następujących zmian:

Strona 6 z 6

Najważniejsze wydarzenia 2014 roku

Bieżące prace władz samorzadowych

(Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
Uchwały Rady w roku 2014