Wielkość tekstu

Aktualności (310)

X Sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Zapraszam na  X sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu  15 października 2015 roku (tj. czwartek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno z następującym porządkiem:
Gmina Sulęczyno działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Sulęczyno. Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 25.09.2015 r. do 16.10.2015 r. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach działania 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej RPO WP 2014-2020” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83-320 Suleczyno w terminie od 25.09.2015 r. do 16.10.2015 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu). Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Gmina Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83-320 Suleczyno lub fax:58 685-63-98, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pliki do pobrania Regulamin konkursu Formularz ofertowy

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego – I kadencji

Program posiedzenia Gminnej Rady Działalności

Pożytku Publicznego w Sulęczynie

Dzień 01.10.2015 r, godz .13 – 16

Miejsce: Urząd Gminy Sulęczyno, ul Kaszubska 26 Sulęczyno (sala obrad)

WÓJT GMINY SULĘCZYNO OGŁASZA ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W dniu 22 wrzesień 2015 r.  (tj. wtorek)Firma wywozowa ELWOZ przeprowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Sulęczyno      (wszelkie pytania pod numerem 58-685-63-81 ) Odpady należy wystawić bezpośrednio przy głównej drodze asfaltowej lub szutrowej tak aby był swobodny dojazd pojazdem wielkogabarytowym oraz aby nie  utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 08:00. Odpady wystawione po tym terminie nie będą odbierane. Nowe Pole, Nowy Dwór, Podjazy, Widna Góra, Borek Sulecki, Borowiec, Bukowa Góra, Czarlino, Kłodno, Mściszewice, Ogonki, Ostrowite, Ostrów Mausz, Węsiory, Zdunowice, Żakowo  Prosi się osoby zainteresowane o dostarczenie odpadów wyłącznie w wyznaczonych godzinach i miejscach.
WÓJT GMINY SULĘCZYNO OGŁASZA ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W dniu 21 wrzesień 2015 r.  (tj. poniedziałek)Firma wywozowa ELWOZ przeprowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Sulęczyno      (wszelkie pytania pod numerem 58-685-63-81 ) Odpady należy wystawić bezpośrednio przy głównej drodze asfaltowej lub szutrowej tak aby był swobodny dojazd pojazdem wielkogabarytowym oraz aby nie  utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 08:00. Odpady wystawione po tym terminie nie będą odbierane. Sulęczyno, Bielawki, Borek, Chojna, Kistowo, Kistówko, Kołodzieje, SuchaProsi się osoby zainteresowane o dostarczenie odpadów wyłącznie w wyznaczonych godzinach i miejscach.

Wójt Gminy Sulęczyno informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 7.000,00 zł na wsparcie realizacji przez Kartuskie Centrum Caritas zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą: „Budowa hospicjum stacjonarnego w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego, w tym z Gminy Sulęczyno – projekt wykonawczy budowy”.

Dotację przyznano w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2014 poz. 1118 z późn. zm.).

    Na portalu postawnaslonce.pl można skorzystać z kalkulatorów pozwalajacych m.in. na oszacowanie zużycia energii elektrycznej w domu lub szkole, emisji CO2 oraz jego kompensacji. http://postawnaslonce.pl/index.php?m=kal Można również pobrać bezpłatną broszurę dla osób zainteresowanych mikroinstalacjami OZE w domu. Publikacja zawiera także szczegółowy słownik wybaranych terminów związanych z energią odnawialną. Celem projektu Postaw na Słońce realizowanego przez Fundację BOŚ jest upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystanie OZE. Istotnym elementem projektu są bezpłatne konkursy edukacyjne dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.   

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Znak sprawy: BZK.525.1.2015

Nazwa zadania publicznego:
„Budowa hospicjum stacjonarnego w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego, w tym z Gminy Sulęczyno – projekt wykonawczy budowy”

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:
Kartuskie Centrum Caritas

Termin realizacji zadania:
10.09.2015 r. – 30.11.2015 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego:
7.000,00 zł

ZAPROSZENIE
Wójt Gminy Sulęczyno serdecznie zaprasza wszystkich Mieszkańców Gminy oraz Gości i Turystów na widowisko plenerowe pt. „Rodzinne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych”, które odbędzie się na scenie przy Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 15 sierpnia 2015 r. w sobotę o godz. 19.30.            Widowisko to jest wyrazem uznania dla Polskiego Społeczeństwa w tym Kaszubów, którzy zawsze byli jedną z najbardziej patriotycznych grup Polskiego Społeczeństwa.   Wójt Gminy Bernard Grucza
WAŻNE !!! NA TERENIE GMINY POJAWIŁ SIĘ BARSZCZ SOSNOWSKIEGO. PROSZĘ ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ W CZASIE KONTAKTÓW Z TĄ ROŚLINĄ. O MIEJSCACH JEJ  WYSTĘPOWANIA NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ URZĄD GMINY W SULĘCZYNIE. Tel.  58 685 63 95        58 685 63 67
To nazwa letniej akcji edukacyjnej Ministerstwa Finansów. Jej celem jest zachęcenie kupujących nie tylko do brania, ale także do sprawdzania paragonów wydawanych z kas fiskalnych. Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że obok paragonów fiskalnych, sprzedawcy wystawiają też paragony niefiskalne. Są one wystawiane przed fiskalizacją kasy i nie powinny być przekazane kupującemu jako dowód zakupu, jeżeli sprzedawca jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących. Więcej informacji na stronie: www.mf.gov.pl
Spotkanie z mieszkańcami gminy Sulęczyno w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016-2022
  Spotkanie odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2015 r. o godz. 16.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26.
IX Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Zapraszam na IX sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 30 lipca 2015 roku (tj. czwartek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.
Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17.07.2015 r. wydał decyzję WI-II.7820.9c.2015.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214, BUDOWA CHODNIKA, ZATOKI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI MŚCISZEWICE. (Treść obwieszczenia poniżej w formie pliku pdf do pobrania)
Informujemy, iż od dnia 15 lipca 2015 roku (środa) w Gmnnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie w godzinach od 16:00 do 19:00będzie można skorzystać z porad radcy prawnego.
VIII Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Z a p r a s z a m  na VIII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 07 lipca 2015 roku (tj. wtorek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.
Świadczenia w ramach profilaktyki chrób układu krążenia oraz gruźlicy
Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza mieszkańców powiatu kartuskiego do korzystania z programów zdrowotnych w zakresie: - profilaktyki chorób układu krążenia (wykonywana przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) - profilaktyka gruźlicy (wykonywana przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej) - profilaktyka raka szyjki macicy (wykonywana przez położną podstawowoej opieki zdrowotnej). Szcegółowe informacje i wykaz świadczeniodawców znajdują sie w załączniku.  
VII sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Z a p r a s z a m  na VII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 22 czerwca 2015 roku (tj. poniedziałek)  o godz.  10.30   w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.
Wójt Gminy Sulęczyno ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej w miejscowści Borek Kamienny szczegóły w linku poniżej OGŁOSZENIE
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 Z końcem bieżącego roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015.W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Rady Gminy Sulęczyno z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na nową kadencję:- do Sądu Okręgowego w Gdańsku - 1 ławnika,  - do Sądu Rejonowego w Kartuzach - 1 ławnika.
DIALOG I WSPÓŁPRACA W TWOIM OTOCZENIU – KONKURS ESEISTYCZNY Znasz interesujące przykłady współpracy społeczności lokalnej, samorządu i organizacji pozarządowych? Interesuje Cię jak budować wspólne dobro w Twojej miejscowości? Masz pomysł jak ulepszyć dialog obywatelski? Weź udział w konkursie na esej, utwór - wypowiedź na temat dialogu obywatelskiego oraz współpracy samorządu i organizacji pozarządowych. Laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymają w nagrodę honoraria z puli 4500 PLN. Przewidziane są też wyróżnienia dla najlepszych prac w wysokości 250 PLN.
  Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie już po raz kolejny włączył się w VII edycję Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich. Akcja odbyła się na terenie miejscowości Sulęczyno, która na koniec marca 2015 roku liczyła 1484 osoby. Głównym celem tygodnia sportu jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby obywateli a szczególnie tych, którzy systematycznie nie uprawiają sportu i rekreacji czyli organizacja różnorodnych imprez o charakterze sportowo, rekreacyjnym, tj. rajdy, wycieczki, turnieje, biegi rekreacyjne, pokazy, gry zespołowe o zabawy, rajdy Nordic Walking, festyny sportowe itd. Więcej informacji o wydarzeniach sportowych w 2015 roku w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu na stronie:   http://www.goksuleczyno.gdan.pl/ets1  
VI sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno
       Zapraszam na VI sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 09 czerwca 2015 roku ( tj.wtorek ) o godz.830   w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.
Wojewodzki Urząd Pracy w Gdańsku zachęca do skorzystania z bezpłatnych usług Europejskich Służb Zatrudnienia EURES informacje można uzyskać pod adresami: www.eures.europa.pl www.eures.praca.gov.pl www.wup.gdansk.pl  
OGŁOSZENIE O KONKURSIE    Wójt Gminy Sulęczyno ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BORKU KAMIENNYM I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmujące stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z póź. zm.)
Środki na aktywizację osób dla bezrobotnych w wieku 18-29 lat
Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż dysponuje środkami na aktywizację osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat poprzez organizację staży. Wsparcie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach nowego programu- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, projekt p.n. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kartuskim.

Dot. gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Sulęczyno.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniającej ustawę z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 87), gminy mają obowiązek wprowadzić roczną ryczałtową stawkę opłatyza  gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Bieżące prace władz samorzadowych

(Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
Uchwały Rady w roku 2014