Wielkość tekstu

  ZAPROSZENIE 

  na obrady VI sesję VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, 
  która odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 roku (tj.poniedziałek) 
  o godz.15-tej w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno z następujacym porządkiem: 

  1.Sprawy regulaminowe:

  a)otwarcie VI sesji VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno i stwierdzenie quorum, 

  b)przedstawienie porządku obrad VI sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian, 

  c)zatwierdzenie protokołu z obrad V sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 31 stycznia 2019 roku. 

  2.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  3.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy o pracy rady w okresie międzysesyjnym.

  4.Podjęcie uchwał w sprawach:

  a)ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok – PU 40/2019,

  b)poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso - PU 41/2019,

  c)poboru w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso tej opłaty – PU 42/2019,

  d)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Sulęczyno na 2019 rok – PU 43/2019.

  5.Zapytania radnych i wolne wnioski.

  6.Odpowiedzi Wójta na zapytania i wnioski.

  PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
  Kazimierz GLINIECKI

  Czytany 915 razy