Wielkość tekstu

  UWAGA
  Od 1 stycznia 2019 roku zmiana w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

  Zmiana kodu paliwa : Od CN 2710 19 43 do CN 2710 19 48   CN 3826 00

  W 2019 roku rolnik za każdy 1 ha użytków rolnych otrzyma 100 złotych zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Dodatkowe środki otrzymają także hodowcy bydła i producenci mleka którzy będą mogli ubiegać się, poza kwotą 100 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. W tym wypadku limit zwrotu podatku akcyzowego za ON będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy za ON określanej co roku przez rząd ( 2019 rok wynosi 1,00 zł/l) , liczby 30 oraz średniej ilości bydła, które hodował rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Liczba bydła będzie natomiast podawana w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP) –zgodnie z pisemną  informacją otrzymaną na wniosek producenta rolnego od Kierownika Biura Powiatowego ARiMR –wzór wniosku do pobrania oraz w formie pliku PDF oraz papierowy w UG Suleczyno pok nr 2.

   

  Dodatkowo do pobrania

  Informacja ministra rolnictwa

  Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

  Czytany 251 razy