Wielkość tekstu

  Najważniejsze informacje o naborze

  I. Uczestnicy projektu

  Osoby fizyczne będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w Gminie Sulęczyno posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów budynków mieszkańców. Budynek mieszkalny musi być użytkowany, tzn. oddany do użytku nie później niż na dzień  30-11-2018r

  II. Kryteria wyboru uczestników

  W ramach naboru do projektu przewidziano dokonanie wyboru uczestników na podstawie następujących kryteriów:
  Kryterium I – efekt środowiskowy – przyjmuje się dwa kryteria środowiskowe:

          do udziału w projekcie przyjmuje się w pierwszej kolejności instalacje do wyczerpania następujących wskaźników łącznej mocy wszystkich instalacji zgłoszonych w naborze odpowiednio:

          dla instalacji solarnych – 388,25 kW
          dla instalacji pomp ciepła do podgrzewania c.w.u – 137,30 kW

   do udziału w projekcie przyjmuje się gospodarstwa domowe, które do c.w.u. używają najbardziej emisyjnych nośników energii (1. Energia elektryczna, 2. Węgiel, 3. Olej opałowy, 4. Gaz płynny, 5. Drewno, pelet, słoma, trociny, 6. inne),

  Kryterium II – kolejność zgłoszeń (DEKLARACJI) – w przypadku, gdy wpłyną zgłoszenia charakteryzujące się podobnym efektem środowiskowym o wyborze zadecyduje data wpływu  ankiety szczegółowej .

   

  III. Termin i miejsce składania ankiet szczegółowych

      Nabór uzupełniający do projektu prowadzony będzie w dniach 31-10-2018 r. do 16-11-2018 w siedzibie Urzędu Gminy Sulęczyno. W tym terminie należy dostarczyć wypełnione ankiety szczegółowe

      Poniżej w załącznikach znajdują się dokumenty do pobrania:

  Wzór ankiety szczegółowej dla potrzeb oszacowania możliwości zastosowania instalacji odnawialnych źródeł energii do ogrzewania wody użytkowej.

       Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie.

      Regulamin przeprowadzenia uzupełniającego naboru uczestników projektu pn. „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno” - ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Sulęczyno Nr 110/2018 z dnia 29 października 2018 r.

  Czytany 1619 razy