Wielkość tekstu
  Od 1 stycznia 2016 r. działają w powiecie kartuskim punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Z pomocy prawnika osoby uprawnione mogą korzystać w pięciu punktach.
   
  Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej
  •młodzież do 26. roku życia
  •osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
  •seniorzy po ukończeniu 65 lat
  •osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
  •kombatanci
  •weterani
  •zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
   
  Gdzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej 
   
  Urząd Miejski, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy tel. 58 694 51 58 (wejscie od strony ul. 3 Maja, poczekalnia w holu głównym urzędu)
  Godziny otwarcia punktu:
  w poniedziałki i środy w godzinach 8.00 – 12.00
  we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 12.30 – 16.30
  Pomoc w punkcie jest udzielana przez radcę prawnego
   
  Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Gdańska 12, 83-300 Kartuzy tel. 58 380 11 54 (wejście od strony ul. Piłsudskiego)
  Godziny otwarcia punktu:
  w poniedziałki i środy w godzinach 15.30 -19.30
  we wtorki w godzinach 9.00 – 13.00
  w czwartki w godzinach 8.00 – 12.00
  w piątki w godzinach 13.00 – 17.00
  Pomoc w punkcie jest udzielana przez adwokata
   
  Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Jana Heweliusza, ul. Armii Krajowej 2e, 83-330 Żukowo tel. 697 444 044
  Godziny otwarcia punktu:
  w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15.00 – 19.00
  we wtorki w godzinach 9.00 – 13.00
  w czwartki w godzinach 10.00 – 14.00
  Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową - Anteris Fundacja Pomocy Prawnej (pomoc prawna jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)
   
  Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana III Sobieskiego 15a, 83-322 Stężyca tel. 58 684 33 54
  Godziny otwarcia punktu:
  w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00 – 12.00
  w czwartki w godzinach 13.00 – 17.00
  Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową - Kaszubski Uniwersytet Ludowy (pomoc prawna jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)
   
  Dawne salki katechetyczne. ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice tel. 609 180 637
  Godziny otwarcia punktu:
  w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8.00 – 12.00
  we wtorki w godzinach 12.00 – 16.00
  Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową - Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne (pomoc prawna jest udzielana przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)
   
  Telefony w punktach działają jedynie w godzinach ich otwarcia.
   
   
  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  •poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach
  •wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
  •udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
  •sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym
   
  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
  •podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  •z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego
  •związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności
   
  Dokumenty uprawniające do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:
  •oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.)
  •ważna Karta Dużej Rodziny
  •zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  •ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego
  •dokument stwierdzający tożsamość
  •oświadczenie osoby dotkniętej klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub awarią techniczną

   

  Czytany 9405 razy

  Bieżące prace władz samorzadowych

  (Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
  Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
  Uchwały Rady w roku 2014