Wielkość tekstu

  Uprzejmie informuję, że wniosek o dofinansowanie projektu nr RPPM.10.02.01-22-0020/16 pt.: Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej złożony w ramach RPO WP 2014-2020 uzyskał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do oceny wykonalności.

  Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji i instalację pomp ciepła w Szkole Podstawowej w Podjazach i remizie OSP w Mściszewicach. Został złożony w ramach partnerstwa z gminami Stężyca (lider), Chmielno i Linia.

  Czytany 11578 razy

  Bieżące prace władz samorzadowych

  (Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
  Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
  Uchwały Rady w roku 2014