Wielkość tekstu
  III Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno

  Zaproszenie na III sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 30 grudnia 2014 roku ( tj. wtorek ) o godz.1100  w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.

   Porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowe:

     a) otwarcie III sesji Rady Gminy,

     b) przedstawienie porządku obrad III sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian,

     c) zatwierdzenie protokołu z obrad II sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 12 grudnia 2014 roku.

  2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

  3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Tartacznej w Sulęczynie,

     b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,

     c) ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy Sulęczyno oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta,

     d) ustalenia wysokości diet oraz kosztów podróży służbowych dla radnych Rady GminySulęczyno,

     e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2015 – 2025,

     f) uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2015,

     g) zamiaru i przyczynach połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczynie, w jedną instytucję kultury o nazwie 

         Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Sulęczynie.

  5. Interpelacje i wolne wnioski.

   

   PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY

   Kazimierz GLINIECKI

  Czytany 19145 razy