Wielkość tekstu
  XXXVI sesja VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno

  Zaproszenie na XXXVI sesję VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 13 listopada 2014 roku(tj.czwartek) o godz.10.00 w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.

   

  Zapraszam na XXXVI sesję VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 13 listopada 2014 roku (tj.czwartek) o godz.10.00 w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno z następującym porządkiem:                                   

  1.Sprawy regulaminowe:
   
     a)otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy,
     b)przedstawienie porządku obrad XXXVI sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych
        zmian,
     c)zatwierdzenie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 04 listopada 2014 roku.
        
  2.Podjęcie uchwał w sprawach:

     a)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2014 – 2024,
     b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2014.

  3.Sprawozdanie Wójta Gminy.

  4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy.

  5.Zakończenie obrad sesji.

                                                                                                                                     PRZEWODNICZĄCY
                                                                                                                                          Rady Gminy
                                                                                                                                     Kazimierz GAWIN

  Czytany 19570 razy

  Bieżące prace władz samorzadowych

  (Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
  Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
  Uchwały Rady w roku 2014