Wielkość tekstu
  XXXVI sesja VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno

  Zaproszenie na XXXVI sesję VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 13 listopada 2014 roku(tj.czwartek) o godz.10.00 w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.

   

  Zapraszam na XXXVI sesję VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 13 listopada 2014 roku (tj.czwartek) o godz.10.00 w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno z następującym porządkiem:                                   

  1.Sprawy regulaminowe:
   
     a)otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy,
     b)przedstawienie porządku obrad XXXVI sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych
        zmian,
     c)zatwierdzenie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 04 listopada 2014 roku.
        
  2.Podjęcie uchwał w sprawach:

     a)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2014 – 2024,
     b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2014.

  3.Sprawozdanie Wójta Gminy.

  4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy.

  5.Zakończenie obrad sesji.

                                                                                                                                     PRZEWODNICZĄCY
                                                                                                                                          Rady Gminy
                                                                                                                                     Kazimierz GAWIN

  Czytany 19861 razy