Wielkość tekstu
  Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

  Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późń. zm.) oraz Uchwały nr X/76/2011 Rady Gminy Sulęczyno w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Wójt Gminy Sulęczyno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Sulęczyno w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”. Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej: PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2015 FORMULARZ DO ZGŁASZANIA UWAG Dostępne są również w siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie - pok. 13 u Sabiny Itrych - referenta ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Wypełniony formularz zawierający uwagi, opinie z uzasadnieniem proponowanych zmian należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie od dnia 15 do 29 października 2014 roku godz. 15.30: • do Sekretariatu Urzędu Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26 • adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., • numer faksu 58 685 63 98 • pocztą: Urząd Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83 – 320 Sulęczyno.

  Czytany 16449 razy

  Bieżące prace władz samorzadowych

  (Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
  Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
  Uchwały Rady w roku 2014